SuiteCRM

CTI suiteCRM to nowoczesne rozwiązanie integrujące telefonię cyfrową z zaawansowanym systemem zarządzania relacjami z klientami - SuiteCRM

 

SuiteCRM jest systemem zarządzania relacjami z klientami CRM z zakresem funkcjonalności na poziomie rozwiązań najważniejszych dostawców na rynku takich jak Salesforce, Oracle, SAP i MicrosoftDynamics. Sam system jest dostępny bez opłat licencyjnych i wdrażany w rosnącej liczbie organizacji na całym świecie. Dzięki wykorzystaniu SuiteCRM uwaga pracowników skupiona jest na budowaniu zaufania klienta i sprzedaży.

 

DLACZEGO suiteCRM?

 

  • CRM stworzony z myślą o łatwej obsłudze

  • Pełna kontrola nad procesem pozyskania, obsługi i utrzymania klienta

  • Czytelny interfejs użytkownika

  • Niskie koszty wdrożenia i rozbudowy, brak opłat licencyjnych

  • Skalowalny i sprawdzony - system wdrożony i przetestowany w organizacjach o tysiącach użytkowników

  • Ciągła innowacja - aktualizacje wydawane co kwartał

 

Funkcje CRM

 

Zarządzanie sprzedażą i przebiegiem relacji z klientem:

 

Centralna baza wszystkich klientów zawierająca komplet informacji niezbędnych do zarządzania relacjami:

- możliwość rejestrowania wielokanałowej komunikacji z klientem (e-mail, telefon, SMS, chat)

- kontakty

- korespondencja mailowa

- dokumenty

- połączenia telefoniczne (z notatkami i/lub nagraniami)

- zarządzanie spotkaniami i rozmowami telefonicznymi, zaproszenia, potwierdzenia udziału, harmonogramy

 

Baza potencjalnych klientów:

- prognozowanie sprzedaży

- obserwacja lejka sprzedażowego

- konwersja potencjalnych klientów na kontrahentów z zachowaniem kompletu informacji o kliencie i dotychczasowym procesie sprzedaży

 

Oferty i umowy:

- tworzenie kalkulacji i ofert, archiwizacja wycen

- wybór produktów i usług z katalogu lub samodzielne definiowanie składników oferty

- kontrola statusu ofert

- konwertowanie ofert na umowy

- generowanie faktur na podstawie ofert

- tworzenie dokumentów w formacie pdf i wysyłka do klienta z poziomu CRM

 

Dokumenty:

- elektroniczny obieg dokumentów

- wersjonowanie dokumentów

- definiowanie szablonów pdf na podstawie pól dostępnych w systemie

 

Workflow:

- automatyzacja powtarzalnych zadań

- możliwość samodzielnego zwiększania możliwości systemu

- przyspieszenie prac związanych z obsługą CRM, np. tworzenie automatycznych przypomnień po zakończeniu rozmowy lub stworzeniu oferty

 

Usprawnienie pracy:

- pulpit CRM z możliwością personalizacji – dostosowanie pulpitu do wymagań i preferencji pracownika, zgodnie z częstotliwością użytkowania poszczególnych funkcji

- kontrola najważniejszych zadań, zaplanowanych rozmów i spotkań

- oszczędność czasu

- spis planowanych i wykonanych połączeń w kalendarzu

- ułatwienia organizacji pracy zespołów – podgląd kalendarza innego pracownika podczas przydzielania mu zadania

- współdzielony kalendarz pozwala menadżerom na zapoznanie się z harmonogramem pracy poszczególnych użytkowników

 

Najważniejsze funkcje telefoniczne - CTI:

 

Click-to-call – funkcja umożliwiająca wybieranie numeru klienta z poziomu przeglądarki internetowej, za pomocą jednego kliknięcia

- oszczędność czasu i wzrost wydajności pracownika

- łatwość użytkowania

- szybkość wykonywania połączenia

 

Okno dialogowe przy rozmowach przychodzących

- umożliwia natychmiastową weryfikację informacji o kliencie przed odebraniem połączenia, jeżeli numer telefoniczny znajduje się w bazie danych CRM

- widoczna notatka z poprzedniej rozmowy z klientem

- szybkie tworzenie zgłoszeń

- szybka identyfikacja klienta

 

Okno dialogowe przy rozmowach wychodzących

- widoczna notatka z poprzedniej rozmowy z klientem

- możliwość tworzenia notatek w trakcie trwania rozmowy i po jej zakończeniu ułatwiających późniejsze odszukanie nagrania z rozmowy

- ułatwia pracę z zestawem słuchawkowym

 

Nagrywanie rozmów

- każda wychodząca i przychodząca rozmowa może zostać nagrana i zachowana w SuiteCRM

- możliwość późniejszego odsłuchania rozmowy w SuiteCRM, bez konieczności pobierania pliku

- możliwość szybkiego wyszukania ostatnich rozmów z poziomu pulpitu

 

Pozostałe funkcje:

- tworzenie potencjalnego klienta, kontrahenta, kontaktu, zgłoszenia i zadania i powiązanie rekordu z rozmową telefoniczną za pomocą jednego kliknięcia

- powiązanie rozmowy telefonicznej z nowego numeru z istniejącym kontaktem lub kontrahentem – w przypadku istniejącego klienta istnieje możliwość podpięcia rozmowy jednym kliknięciem

- tworzenie kalendarza planowanych rozmów telefonicznych – przypomnienia o wykonaniu połączeń wychodzących na dany dzień

- dziennik połączeń powiązany z potencjalnym klientem / kontrahentem / kontaktem – daje możliwość prześledzenia historii kontaktów z klientem (data, czas trwania połączenia, temat)

 

_______________________

CTI – Computer Telephony Integration – system składający się z aplikacji integrujących telefonię z komputerem działającym w sieci wewnętrznej w celu tworzenia zautomatyzowanych usług ułatwiających pracę użytkowników.

 

CRM – Zarządzanie relacjami z klientami – zestaw procedur i narzędzi istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami. Bazuje na określonej strategii organizacyjnej skoncentrowanej na wspieraniu czynności marketingowych, procesu sprzedaży i działań związanych z obsługą klienta. Pożądane relacje z klientem powstają w wyniku wykorzystania systemów informatycznych, metod planowania strategicznego, technik marketingowych oraz wszelkich narzędzi doskonalenia organizacyjnego. Zarządzanie relacjami ma za zadanie kreowanie lojalności istniejących klientów poprzez jak najlepsze zaspokajanie ich potrzeb i skuteczne pozyskiwanie nowych klientów.

 

System CRM – system informatyczny wspierający i automatyzujący procesy na styku organizacja - klient. Ułatwia pozyskiwanie, obsługę i utrzymanie klientów poprzez wsparcie wszystkich faz kontaktu z klientem.